โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน

Titleโรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน
Publication TypeVideo Recording
Year of Publication2013
Authorsสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Kindergarten, กลุ่มประเทศอาเซียน, สมาคมอาเซียน, อาเซียน, เด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ (รายการโทรทัศน์), โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Abstract

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ผลิตรายการเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของไทย โดยออกอากาศในรายการเด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ เวลา 08.15น. (เวลาตามผังรายการ) ตอน โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน สรุปความได้ว่า

โรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นโรงเรียนในฝันมาตั้งแต่ปี 2549 จากการบุกเบิกและผลักดันของ อาจารย์จารุวัลย์ จินะราช ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการบำรุงศึกษา ผู้บริหารและสมาคมผู้ปกครอง ที่เลือกให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น เริ่มต้นจากโรงเรียนแบบปฐมวัย โรงเรียนประจำศูนย์เครือข่ายตำบลเวียง จนได้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแห่งนี้เริ่มดำเนินการความเป็นโรงเรียนเตรียมพร้อมเยาวชนรับอาเซียนมา 3 ปีแล้ว โดยปีแรกโรงเรียนได้ริเริ่มจากระดับชั้นมัธยมศึกษา แล้วขยับขยายเพิ่มเติมมาระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล โดยสอนถึง 4 ภาษาด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ เปิดเป็น "Mini English Programe" จ้างครูจากฟิลิปปินส์มาสอน ส่วนภาษาจีนมีทั้งครูจ้างและนักศึกษาจากจีน เป็นอาสาสมัครแลกเปลี่ยนมาช่วยสอนภาษาให้ นอกจากนั้นยังมีภาษาลาว ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มาจากประเทศลาว มาช่วยสอนเพื่อนๆ

URLhttp://news.ch7.com/detail/13499/aec_ไม่รู้ไม่ได้_โรงเรียนอนุบาลเชียงของ_ต้นแบบอาเซียน.html
Alternate TitleAEC ไม่รู้ไม่ได้ : โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.watchdog' doesn't exist: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:206:"SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:58:"/storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://nstda.or.th/asean/node/1543 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.83.167.152 [:db_insert_placeholder_9] => 1413857320 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'wwwnstda_asean.semaphore' doesn't exist: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 15755393415445c0287d13c2.60675600 ) in lock_release_all() (line 269 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).