โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน

Titleโรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน
Publication TypeVideo Recording
Year of Publication2013
Authorsสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Kindergarten, กลุ่มประเทศอาเซียน, สมาคมอาเซียน, อาเซียน, เด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ (รายการโทรทัศน์), โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Abstract

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ผลิตรายการเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของไทย โดยออกอากาศในรายการเด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ เวลา 08.15น. (เวลาตามผังรายการ) ตอน โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน สรุปความได้ว่า

โรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นโรงเรียนในฝันมาตั้งแต่ปี 2549 จากการบุกเบิกและผลักดันของ อาจารย์จารุวัลย์ จินะราช ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการบำรุงศึกษา ผู้บริหารและสมาคมผู้ปกครอง ที่เลือกให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น เริ่มต้นจากโรงเรียนแบบปฐมวัย โรงเรียนประจำศูนย์เครือข่ายตำบลเวียง จนได้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแห่งนี้เริ่มดำเนินการความเป็นโรงเรียนเตรียมพร้อมเยาวชนรับอาเซียนมา 3 ปีแล้ว โดยปีแรกโรงเรียนได้ริเริ่มจากระดับชั้นมัธยมศึกษา แล้วขยับขยายเพิ่มเติมมาระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล โดยสอนถึง 4 ภาษาด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ เปิดเป็น "Mini English Programe" จ้างครูจากฟิลิปปินส์มาสอน ส่วนภาษาจีนมีทั้งครูจ้างและนักศึกษาจากจีน เป็นอาสาสมัครแลกเปลี่ยนมาช่วยสอนภาษาให้ นอกจากนั้นยังมีภาษาลาว ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มาจากประเทศลาว มาช่วยสอนเพื่อนๆ

URLhttp://news.ch7.com/detail/13499/aec_ไม่รู้ไม่ได้_โรงเรียนอนุบาลเชียงของ_ต้นแบบอาเซียน.html
Alternate TitleAEC ไม่รู้ไม่ได้ : โรงเรียนอนุบาลเชียงของต้นแบบอาเซียน