ใบสมัคร ปี 2557 PDF Print E-mail


โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์

และโครงการ
Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2557

 

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556  

 

  เข้าสู่ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...