MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

คลังความรู้

เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการติดตามสาระความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในคลังความรู้

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 มารู้จักฉลากอัจฉริยะ 3
2 กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 4
3 กอริลลากลาส กระจกสำหรับทำจอแสดงผลของอุปกรณ์ไฮเทค 6
4 มารู้จักชุดทดสอบอย่างง่าย 7
5 มารู้จักแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 9
6 มารู้จักนาโนซิลเวอร์ 13
7 ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 25
8 ประมาณ 1.65 ล้านคนต่อปีทั่วโลกตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสาเหตุมาจากการกินโซเดียมมาก 12
9 เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสอีโบลา 21
10 antioxidant สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรและทำไม antioxidant ไม่ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 12
11 การทดสอบเลือดสามารถใช้บ่งชี้ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยารักษามาลาเรีย 15
12 ผ้าพันแผลอัจฉริยะ 17
13 ยา artemisinin อาจจะใช้ไม่ได้ในแอฟริกา 13
14 การกินแต่ผักเป็นอาหาร (vegetarian) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารลงครึ่งหนึ่ง 13
15 ผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวันอาจเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงของการตายในเวลาอันรวดเร็ว 18
16 ค้นพบวิธีเปลี่ยนส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้าว ผักชีฝรั่ง และอาหารอื่นๆ เป็นพลาสติกชีวภาพ 23
17 โมเลกุลสังเคราะห์ทำให้มะเร็งทำลายตัวเอง 29
18 อีกวิธีคล้ายวัคซีนสามารถป้องกันหนูจากโรคมาลาเรีย 31
19 ค้นพบหนทางฆ่าเชื้อมาลาเรีย 27
20 สารให้รสเผ็ดในพริกไทยอาจยับยั้งโรคเนื้องอกในทางเดินอาหาร 41
21 ค้นพบการสั่นเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 33
22 ค้นพบการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อหัวใจ 51
23 ค้นพบส่วนที่คล้ายมือของโปรตีนช่วยในการติดเชื้อแบคทีเรีย 46
24 การทดลองใช้สมาร์ทโฟนติดตามว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวในชีวิตกับแบคทีเรียในลำไส้หรือไม่ 28
25 ค้นพบไวรัสชนิดใหม่อาศัยอยู่ในลำไส้ 63
26 อีกนานไหมที่เราจะมียารักษาโรคไวรัสอีโบลา 151
27 ปัจจุบัน...คนใช้งานอินเทอร์เน็ตเวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวัน 48
28 แบคทีเรียประหลาดกินกระแสไฟฟ้าเป็นอาหาร 104
29 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กับ การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศ 65
30 ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 34
31 ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 91
32 รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 114
33 สาระวิทย์ ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2557 129
34 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ของประเทศไทย 4151
35 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและ ความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย 443
36 โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) 6912
37 สาระวิทย์ ฉบับที่ 16, กรกฎาคม 2557 83
38 ประสบการณ์จากการเข้าร่วม Global Young Scientists Summit 2014 (ตอนที่ 1) 50
39 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014 1708
40 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนเมษายน 2557 487
41 สาระวิทย์ ฉบับที่ 15, มิถุนายน 2557 607
42 สาระวิทย์ ฉบับที่ 14, พฤษภาคม 2557 429
43 สาระวิทย์ ฉบับที่ 13, เมษายน 2557 258
44 สาระวิทย์ ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2557 208
45 สาระวิทย์ ฉบับที่ 10,มกราคม 2557 174
46 สาระวิทย์ ฉบับที่ 9, ธันวาคม 2556 160
47 สาระวิทย์ ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2556 143
48 สาระวิทย์ ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2556 126
49 สาระวิทย์ ฉบับที่ 6, กันยายน 2556 135
50 สาระวิทย์ ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2556 127
51 สาระวิทย์ ฉบับที่ 4, กรกฏาคม 2556 124
52 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2556 126
53 สาระวิทย์ ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2556 141
54 สาระวิทย์ ฉบับที่ 1, เมษายน 2556 182
55 Overview of Digital Engineering Technology in Thailand 826
56 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน เดือนมีนาคม 2557 373
57 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 319
58 งานวิจัยและพัฒนา สวทช. ที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 993
59 มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง 299
60 มิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย 214
61 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำหรับรถไฟความเร็วสูง 192
62 นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ 210
63 การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 148
64 จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการผลิตสัตว์ 221
65 ไทย…สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 313
66 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพสัตว์: วัคชีนสัตว์ 217
67 ธุรกิจ Bio-Energy สร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน 206
68 มิติใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการบริการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 173
69 เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 178
70 การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน 207
71 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 203
72 การเดินทางสู่อวกาศของไทย 247
73 ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า 170
74 การเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุค Digital TV 198
75 การพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีไทยทำ 189
76 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การผลิตยาชีวภาพและวัคซีน 200
77 แนวโน้มและศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 221
78 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 259
79 มหัศจรรย์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 174
80 ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ 308
81 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 414
82 เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด 269
83 การเพาะเลี้ยงเห็ดในชุมชน 316
84 เทคโนโลยีระบบนำส่งกับการประยุกต์ใช้ 224
85 สถานภาพและทิศทางเทคโนโลยี Solar Thermal Cooling สำหรับประเทศไทย 200
86 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย 228
87 วิศวกรรมพื้นผิวและการตรวจสอบด้วยอะคูสติกอีมิสชั่น 157
88 Fight for Science : การบ้านการเมือง กับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 271
89 สเต็มเซลล์และยีนบำบัด ทางเลือกและความหวังของวงการแพทย์ 263
90 สาระวิทย์ ฉบับที่ 12, มีนาคม 2557 : ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ฉบับครบรอบ 1 ปี (12 มีนาคม 2557) 429
91 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ เดือนมกราคม 2557 262
92 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนมกราคม 2557 464
93 รวม Infographics ผลงานวิจัยพัฒนา สวทช. 463
94 Infographics: S&T Infospective on EU-ASEAN Collaborations 552
95 การควบคุมอาวุธปืน 445
96 การบริจาคทุนเพื่องานวิจัยมะเร็ง 266
97 การเปิดฟรีให้เข้าอ่านบทความวิจัยสาขาฟิสิกส์ 309
98 จีนเข้าร่วมการรณรงค์ทำลายงาสัตว์ 238
99 ฉลามช้าง 293
100 การเปลี่ยนแปลงของท้องทะเล 429

Page 1 of 9