MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

คลังความรู้

เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการติดตามสาระความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในคลังความรู้

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ของประเทศไทย 17
2 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและ ความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย 50
3 โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) 796
4 สาระวิทย์ ฉบับที่ 16, กรกฎาคม 2557 25
5 ประสบการณ์จากการเข้าร่วม Global Young Scientists Summit 2014 (ตอนที่ 1) 17
6 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014 892
7 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนเมษายน 2557 368
8 สาระวิทย์ ฉบับที่ 15, มิถุนายน 2557 491
9 สาระวิทย์ ฉบับที่ 14, พฤษภาคม 2557 373
10 สาระวิทย์ ฉบับที่ 13, เมษายน 2557 225
11 สาระวิทย์ ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2557 174
12 สาระวิทย์ ฉบับที่ 10,มกราคม 2557 142
13 สาระวิทย์ ฉบับที่ 9, ธันวาคม 2556 130
14 สาระวิทย์ ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2556 113
15 สาระวิทย์ ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2556 95
16 สาระวิทย์ ฉบับที่ 6, กันยายน 2556 100
17 สาระวิทย์ ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2556 96
18 สาระวิทย์ ฉบับที่ 4, กรกฏาคม 2556 94
19 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2556 93
20 สาระวิทย์ ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2556 106
21 สาระวิทย์ ฉบับที่ 1, เมษายน 2556 139
22 Overview of Digital Engineering Technology in Thailand 763
23 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน เดือนมีนาคม 2557 313
24 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 282
25 งานวิจัยและพัฒนา สวทช. ที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 699
26 มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง 251
27 มิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย 178
28 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำหรับรถไฟความเร็วสูง 161
29 นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ 165
30 การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 120
31 จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการผลิตสัตว์ 173
32 ไทย…สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 237
33 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพสัตว์: วัคชีนสัตว์ 184
34 ธุรกิจ Bio-Energy สร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน 164
35 มิติใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการบริการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 145
36 เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 142
37 การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน 165
38 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 171
39 การเดินทางสู่อวกาศของไทย 195
40 ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า 141
41 การเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุค Digital TV 158
42 การพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีไทยทำ 152
43 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การผลิตยาชีวภาพและวัคซีน 165
44 แนวโน้มและศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 171
45 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 186
46 มหัศจรรย์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 136
47 ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ 207
48 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 187
49 เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด 214
50 การเพาะเลี้ยงเห็ดในชุมชน 235
51 เทคโนโลยีระบบนำส่งกับการประยุกต์ใช้ 169
52 สถานภาพและทิศทางเทคโนโลยี Solar Thermal Cooling สำหรับประเทศไทย 161
53 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย 165
54 วิศวกรรมพื้นผิวและการตรวจสอบด้วยอะคูสติกอีมิสชั่น 122
55 Fight for Science : การบ้านการเมือง กับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 233
56 สเต็มเซลล์และยีนบำบัด ทางเลือกและความหวังของวงการแพทย์ 189
57 สาระวิทย์ ฉบับที่ 12, มีนาคม 2557 : ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ฉบับครบรอบ 1 ปี (12 มีนาคม 2557) 364
58 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ เดือนมกราคม 2557 211
59 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนมกราคม 2557 292
60 รวม Infographics ผลงานวิจัยพัฒนา สวทช. 411
61 Infographics: S&T Infospective on EU-ASEAN Collaborations 496
62 การควบคุมอาวุธปืน 392
63 การบริจาคทุนเพื่องานวิจัยมะเร็ง 236
64 การเปิดฟรีให้เข้าอ่านบทความวิจัยสาขาฟิสิกส์ 279
65 จีนเข้าร่วมการรณรงค์ทำลายงาสัตว์ 215
66 ฉลามช้าง 246
67 การเปลี่ยนแปลงของท้องทะเล 371
68 ผู้สำรวจดวงดาว 263
69 บริษัทยายกเลิกค่าตอบแทน 252
70 ปัญหาการทดลองด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 222
71 อียู - การทดลองทางคลีนิก 197
72 เกาหลีใต้เริ่มแผนพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 5 จี 244
73 10 เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2557 6055
74 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนธันวาคม 2556 462
75 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนพฤศจิกายน 2556 611
76 เว็บไซต์กับประเด็นการเข้าถึง 290
77 บันทึกชีวิตนายวอส นักศึกษาทุน สวทช. ระดับปริญญาโท จากโครงการ TAIST Tokyo Tech 928
78 วันเทคโนโลยีของไทย 536
79 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนตุลาคม 2556 860
80 นักวิจัยพัฒนาวิธีทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง 329
81 นักวิจัยพัฒนาไวรัส Newcastle ที่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 332
82 สตรอเบอรี่และบลูเบอรี่อาจช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจในผู้หญิง 410
83 ข้าวขาวเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 369
84 นักวิจัยค้นพบยารักษาโรคมะเร็งสามารถใช้รักษาโรคมาลาเรีย 315
85 ยาและวัคซีนควรจะมุ่งกำจัดเชื้อมาลาเรียเพศเมีย 287
86 นักวิจัยค้นพบข้อดีของการใช้มุ้งเคลือบยากันยุง 356
87 นักวิจัยค้นพบยุงที่มีศักยภาพเป็นพาหะโรคมาลาเรียชนิดใหม่ 263
88 โครงสร้างในขณะที่แอนติบอดีจับกับไวรัส chikungunya 321
89 นักวิจัยค้นพบกรดไขมันสามารถใช้เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 273
90 นักวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ 298
91 กลไกการงับเหยื่อของกาบหอยแครงน่าสนใจ 478
92 ทำไมพืชบางชนิดต้องมีอวัยวะดักจับแมลง 342
93 ใบหลากสีเรื่องประหลาดของส้มกุ้ง 374
94 กล้วยไม้ดินอะไรเจริญได้ดีในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งยาวนาน 301
95 สาหร่ายกระบองมีความร้ายกาจ 355
96 สาหร่ายทะเลมีประโยชน์อย่างมาก 1010
97 ควรอนุรักษ์กิ้งกือ 521
98 พืชนักเต้นรำ 383
99 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนกันยายน 2556 387
100 มารู้จักโลมาสีชมพู 730

Page 1 of 8