MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

คลังความรู้

เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการติดตามสาระความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในคลังความรู้

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ผ้าพันแผลอัจฉริยะ ตอนที่ 2 2
2 กำเนิดและการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร 2
3 มารู้จักไบโอซักซินิก 5
4 กำเนิดหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 9
5 วิวัฒนาการของหลอดบีบ 8
6 มารู้จักฉลากอัจฉริยะ 41
7 กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 58
8 กอริลลากลาส กระจกสำหรับทำจอแสดงผลของอุปกรณ์ไฮเทค 28
9 มารู้จักชุดทดสอบอย่างง่าย 27
10 มารู้จักแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 43
11 มารู้จักนาโนซิลเวอร์ 48
12 ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 50
13 ประมาณ 1.65 ล้านคนต่อปีทั่วโลกตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสาเหตุมาจากการกินโซเดียมมาก 32
14 เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสอีโบลา 39
15 antioxidant สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรและทำไม antioxidant ไม่ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 34
16 การทดสอบเลือดสามารถใช้บ่งชี้ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยารักษามาลาเรีย 24
17 ผ้าพันแผลอัจฉริยะ 31
18 ยา artemisinin อาจจะใช้ไม่ได้ในแอฟริกา 25
19 การกินแต่ผักเป็นอาหาร (vegetarian) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารลงครึ่งหนึ่ง 32
20 ผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวันอาจเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงของการตายในเวลาอันรวดเร็ว 28
21 ค้นพบวิธีเปลี่ยนส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้าว ผักชีฝรั่ง และอาหารอื่นๆ เป็นพลาสติกชีวภาพ 34
22 โมเลกุลสังเคราะห์ทำให้มะเร็งทำลายตัวเอง 40
23 อีกวิธีคล้ายวัคซีนสามารถป้องกันหนูจากโรคมาลาเรีย 35
24 ค้นพบหนทางฆ่าเชื้อมาลาเรีย 38
25 สารให้รสเผ็ดในพริกไทยอาจยับยั้งโรคเนื้องอกในทางเดินอาหาร 50
26 ค้นพบการสั่นเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 38
27 ค้นพบการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อหัวใจ 59
28 ค้นพบส่วนที่คล้ายมือของโปรตีนช่วยในการติดเชื้อแบคทีเรีย 52
29 การทดลองใช้สมาร์ทโฟนติดตามว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวในชีวิตกับแบคทีเรียในลำไส้หรือไม่ 35
30 ค้นพบไวรัสชนิดใหม่อาศัยอยู่ในลำไส้ 72
31 อีกนานไหมที่เราจะมียารักษาโรคไวรัสอีโบลา 178
32 ปัจจุบัน...คนใช้งานอินเทอร์เน็ตเวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวัน 57
33 แบคทีเรียประหลาดกินกระแสไฟฟ้าเป็นอาหาร 125
34 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กับ การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศ 80
35 ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 39
36 ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 103
37 รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 146
38 สาระวิทย์ ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2557 144
39 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ของประเทศไทย 4868
40 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ปัจจัยเพื่อนวัตกรรมและ ความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย 497
41 โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) 7420
42 สาระวิทย์ ฉบับที่ 16, กรกฎาคม 2557 90
43 ประสบการณ์จากการเข้าร่วม Global Young Scientists Summit 2014 (ตอนที่ 1) 56
44 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014 1841
45 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนเมษายน 2557 523
46 สาระวิทย์ ฉบับที่ 15, มิถุนายน 2557 617
47 สาระวิทย์ ฉบับที่ 14, พฤษภาคม 2557 441
48 สาระวิทย์ ฉบับที่ 13, เมษายน 2557 266
49 สาระวิทย์ ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2557 213
50 สาระวิทย์ ฉบับที่ 10,มกราคม 2557 181
51 สาระวิทย์ ฉบับที่ 9, ธันวาคม 2556 168
52 สาระวิทย์ ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2556 151
53 สาระวิทย์ ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2556 133
54 สาระวิทย์ ฉบับที่ 6, กันยายน 2556 140
55 สาระวิทย์ ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2556 131
56 สาระวิทย์ ฉบับที่ 4, กรกฏาคม 2556 131
57 สาระวิทย์ ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2556 131
58 สาระวิทย์ ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2556 146
59 สาระวิทย์ ฉบับที่ 1, เมษายน 2556 188
60 Overview of Digital Engineering Technology in Thailand 843
61 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน เดือนมีนาคม 2557 387
62 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 332
63 งานวิจัยและพัฒนา สวทช. ที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1043
64 มองความเชื่อ ผ่านศรัทธาและความจริง 316
65 มิติใหม่ในการใช้งาน HL7 v3 CDA สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย 223
66 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำหรับรถไฟความเร็วสูง 200
67 นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ 218
68 การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 154
69 จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกับการผลิตสัตว์ 227
70 ไทย…สู่สากล “ความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 335
71 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพสัตว์: วัคชีนสัตว์ 224
72 ธุรกิจ Bio-Energy สร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน 217
73 มิติใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการบริการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 179
74 เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 185
75 การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน 215
76 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 207
77 การเดินทางสู่อวกาศของไทย 253
78 ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า 176
79 การเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุค Digital TV 204
80 การพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีไทยทำ 196
81 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การผลิตยาชีวภาพและวัคซีน 207
82 แนวโน้มและศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 235
83 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 277
84 มหัศจรรย์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 182
85 ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ 326
86 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 478
87 เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด 275
88 การเพาะเลี้ยงเห็ดในชุมชน 329
89 เทคโนโลยีระบบนำส่งกับการประยุกต์ใช้ 241
90 สถานภาพและทิศทางเทคโนโลยี Solar Thermal Cooling สำหรับประเทศไทย 206
91 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสำหรับสุขภาพ: การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย 241
92 วิศวกรรมพื้นผิวและการตรวจสอบด้วยอะคูสติกอีมิสชั่น 164
93 Fight for Science : การบ้านการเมือง กับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 279
94 สเต็มเซลล์และยีนบำบัด ทางเลือกและความหวังของวงการแพทย์ 275
95 สาระวิทย์ ฉบับที่ 12, มีนาคม 2557 : ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ฉบับครบรอบ 1 ปี (12 มีนาคม 2557) 442
96 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ เดือนมกราคม 2557 273
97 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนมกราคม 2557 498
98 รวม Infographics ผลงานวิจัยพัฒนา สวทช. 479
99 Infographics: S&T Infospective on EU-ASEAN Collaborations 562
100 การควบคุมอาวุธปืน 462

Page 1 of 9