น้ำส้มควันไม้

   
  รู้จักกับเทคโนโลยี
   
 
         น้ำส้มควันไม้ หรือน้ำวู้ดเวเนการ์... เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน้ำส้มควันไม้ ในการเผาถ่านแต่ละครั้ง โดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน ก่อนนำเข้าเตา หนัก 100 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ 25 กิโลกรัม และได้น้ำส้มควันไม้ดิบ ประมาณ 8 กิโลกรัม น้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้นี้ถ้าจะให้มีคุณภาพดีจะต้องทำการแยกเอาสารเจือปนอื่นๆ ออกก่อน โดยจะต้องนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ แล้วปล่อยให้ตกตะกอน ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน
   
  ประโยชน์ และการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้งาน
   
   
 • ป้องกันแมลงศัตรูพืช
   
 

ชนิดของพืช

ป้องกัน/ขับไล่แมลงศัตรูพืช

อัตราส่วน

วิธีการใช้

มะเขือเทศ

ไส้เดือนฝอย

1 ต่อ 50

รดบริเวณโคนต้น

มะเขือเทศ

เชื้อรา

1 ต่อ 200

ฉีดพ่นใบ

มะเขือเทศ

รากเน่า
1 ต่อ 200
รดบริเวณโคนต้น

แตงกวา

เชื้อรา
1 ต่อ 200
ฉีดพ่นใบ

แตงกวา

รากเน่า
1 ต่อ 200

รดบริเวณโคนต้น

สตรอเบอรี่

ไส้เดือนฝอย

1 ต่อ 200

รดบริเวณโคนต้น

พริกไทยเขียว

ไส้เดือนฝอย
1 ต่อ 1,500

รดแทนน้ำปกติ

กะหล่ำปลี

ขับไล่แมลง
1 ต่อ 1,500

รดแทนน้ำปกติ

ผักกาดขาว

ขับไล่แมลง

1 ต่อ 1,500

รดแทนน้ำปกติ

พริก

ลดการร่วงโรยของดอก

1 ต่อ 300

ฉีดพ่นใบ

ข้าวโพด

ขับไล่แมลง

1 ต่อ 300

ฉีดพ่นใบ

ผักต่างๆ ที่มีระยะปลูกสั้นๆ

ก่อนหรือหลังยอดแตกอ่อน

1 ต่อ 800

รดแทนน้ำปกติ

   
   
 • เพิ่มปริมาณรสชาติของผลไม้ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  ฉีดน้ำส้มควันไม้ในอัตรส่วน 1 ต่อ 500 ถึง 1 ต่อ 1,000 เท่า สามารถเพิ่มรสชาติของผลไม้ให้รสหวาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำส้มควันไม้ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกิน กระตุ้นการสันดาปของพืช และเพิ่มระดับน้ำตาลให้กับพืชชนิดที่ให้รสหวาน
 • ช่วยเร่งการหมัก  การนำน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่ำ ประมาณ 1 ต่อ 100 จะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อรา และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการเร่งการหมักสารชีวภาพ คือสามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมักสารชีวภาพโดยปกติ
 • ลดกลิ่นเหม็น  น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้านหรือลดการผลิตแอมโมเนีย จึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนัก ประมาณ 1 ต่อ 50
 • ขับไล่แมลงมีพิษ  เนื่องจากน้ำส้มควันไม้เข้มข้นมีส่วนผสมของน้ำมันทาร์ และยางเรซินอยู่มาก ที่ส่งกลิ่นเห็นคล้ายควันไฟรบกวน (สัตว์แมลงที่มีพิษ เช่น ตะขาบ)
 • บำรุงผิวดินในการเพาะปลูก  รดน้ำส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นประมาณ 1 ต่อ 30 ลงไปในหน้าดิน และใช้ในปริมาณ 6 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร สำหรับบำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูก แต่สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดินควรจะมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ ประมาณ 1 ต่อ 5 ถึง 10
 • ใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง  น้ำส้มควันไม้ เมื่อผสมลงไปในอาหารสัตว์เมื่อสัตว์กินเข้าไป สารในน้ำส้มควันไม้จะช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำไส้ เพื่อช่วยในการดูดซึมซับสารอาหารได้ดี ถ้าเป็นไก่เนื้อ ไก่จะเจริญเติบโตได้ เนื้อไก่เป็นสีชมพู เมื่อผสมในอัตราส่วนที่เจือจาง 1 ต่อ 1
 • ใช้ในการขับไล่แมลงวัน  ใช้ในอัตราส่วนเจือจางประมาณ 1 ต่อ 100 ขับไล่แมลงวัน เนื่องจากน้ำส้มควันไม้จะมีกลิ่นฉุน กลิ่นแนเหล่านี้ส่งผลขับไล่แมลงวัน
 • น้ำมันดิน (ทาร์)  ก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ตัวน้ำมันทาร์จะมีความเหนียว ติดไฟง่าย และมีกลิ่นฉุนมาก เมื่อนำน้ำมันทาร์เทลงไปในหลุมเสาบ้านไม้ หรือทาผิวไม้ก่อนที่จะทำการก่อสร้างบ้าน ป้องกันปลวกหรือมอดทำลายเนื้อไม้ได้
 •    
    หมายเหตุ : อัตราส่วน น้ำส้มควันไม้ ต่อ น้ำ
       
    ข้อมูล : สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     
   

  << BACK