Username
Password
 
 
 
AI The Series (Agro-Industry The Series)
รหัส
:
SP0316
ชื่อกิจกรรม
:
AI The Series (Agro-Industry The Series)
ครั้งที่
:
ครั้งที่ 2
วันที่จัด
:
14/11/2558 - 14/11/2558
รับสมัคร
:
16/09/2558 - 28/10/2558
วันที่ประกาศผล
:
01/11/2558
ระดับชั้น
:
ม.ปลาย
ค่าใช้จ่าย / คน
:
บาท
 
หน่วยงานความร่วมมือ
:
ข้อความแนะนำ
:

เชิญชมภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าย “AI The Series” (Agro-Industry The Series)

(โปรดดูไฟล์เอกสารประกอบด้านล่าง)
* และแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://www.facebook.com/AITheSeries

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการถนนพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ STEM กับกิจกรรมค่าย “AI The Series” (Agro-Industry The Series) สำหรับเพื่อเรียนรู้และเจาะลึกเส้นทางอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขา

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (14 พฤศจิกายน 2558)
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/KFE09OtwHi

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ (15 พฤศจิกายน 2558)
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/hKo2lMTo7p

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (22 พฤศจิกายน 2558)
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/ULMcBzcIXr

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (28 พฤศจิกายน 2558)
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/0fuurTdZtF

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (29 พฤศจิกายน 2558)
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/tno7cgMA8X

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณเอกลักษณ์  0 2529 7100 ต่อ 77207  akekalak@nstda.or.th
คุณโสภิดา  0 2529 7100 ต่อ 77215  sopidap@nstda.or.th

 

ลิงค์สื่อการสอน
:
เอกสารประกอบ
(ดาวน์โหลด   310   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   256   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   306   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   275   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   286   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   661   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   646   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   768   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   616   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   677   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   426   ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
(ดาวน์โหลด   256   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   242   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   249   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   250   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   255   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   258   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   258   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   278   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   233   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   257   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   334   ครั้ง)
ไฟล์รูปภาพ
(ดาวน์โหลด   231   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   250   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   232   ครั้ง)
(ดาวน์โหลด   228   ครั้ง)