กิจกรรม/หลักสูตร
STEAM Kindergarden Summer Camp 3 ปี 2561 ระดับชั้นอนุบาล (บุคคลภายนอก)

สำหรับบุคคลภายนอก
ค่าใช่จ่าย 1,100 บาท/คน/3 วัน
รับสมัครจำนวน 20 คน

เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 19/03/2561 - 21/03/2561
วันทีรับสมัคร : 26/02/2561 - 18/03/2561
STEAM Kindergarden Summer Camp 3 ปี 2561 ระดับชั้นอนุบาล (บุคคลภายใน)

สำหรับบุคคลภายใน
ค่าใช่จ่าย 1,100 บาท/คน/3 วัน
รับสมัครจำนวน 20 คน

เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่จัด : 19/03/2561 - 21/03/2561
วันทีรับสมัคร : 23/02/2561 - 18/03/2561
The 4th International STEAM Education for Teachers

Inspired by Fun hands-on withScience, Technology, Engineering, Art and Mathematics in Japan

ค่าใช้จ่าย 49,500 บาท/คน

วันที่จัด : 06/05/2561 - 11/05/2561
วันทีรับสมัคร : 09/02/2561 - 02/03/2561
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 26/02/2561 - 28/02/2561
วันทีรับสมัคร : 26/02/2561 - 26/02/2561
ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 20/02/2561 - 20/02/2561
วันทีรับสมัคร : 20/02/2561 - 20/02/2561
ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินเดชา

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

วันที่จัด : 13/02/2561 - 13/02/2561
วันทีรับสมัคร : 13/02/2561 - 13/02/2561
 
 
 
Username
Password
 
 
 
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1475 27/11/2014
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 1135 27/11/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 1548 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 684 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 607 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 658 20/02/2014
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 1211 15/01/2014
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 630 05/02/2013
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1442 05/02/2013
เอ็มเทค เตรียมเปิดเวที RACMP2013 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ฯ 432 05/02/2013
บทความ
การสร้างมูลค่าเปลือกไข่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล...
เนคเทคเปิดตัวสมองกลเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป...
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ข้าวเหนียวข้าวก่ำ...
ใช้แสงซินโครตรอนติดตาม วิเคราะห์ “ติ้วขน-สนสา...

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ แม้ปัจจุบันการรั...