กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 24/07/2561 - 26/07/2561
วันทีรับสมัคร : 24/07/2561 - 24/07/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่จัด : 18/07/2561 - 18/07/2561
วันทีรับสมัคร : 18/07/2561 - 18/07/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่จัด : 17/07/2561 - 17/07/2561
วันทีรับสมัคร : 17/07/2561 - 17/07/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่จัด : 12/07/2561 - 12/07/2561
วันทีรับสมัคร : 12/07/2561 - 12/07/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 11/07/2561 - 11/07/2561
วันทีรับสมัคร : 11/07/2561 - 11/07/2561
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

วันที่จัด : 03/07/2561 - 05/07/2561
วันทีรับสมัคร : 03/07/2561 - 03/07/2561
 
 
 
Username
Password
 
 
 
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1563 27/11/2014
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 1205 27/11/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 1631 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 751 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 674 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 719 20/02/2014
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 1268 15/01/2014
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 690 05/02/2013
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1599 05/02/2013
เอ็มเทค เตรียมเปิดเวที RACMP2013 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ฯ 488 05/02/2013
บทความ
การสร้างมูลค่าเปลือกไข่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล...
เนคเทคเปิดตัวสมองกลเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป...
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ข้าวเหนียวข้าวก่ำ...
ใช้แสงซินโครตรอนติดตาม วิเคราะห์ “ติ้วขน-สนสา...

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ แม้ปัจจุบันการรั...