กิจกรรม/หลักสูตร
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 25/05/2561 - 25/05/2561
วันทีรับสมัคร : 25/05/2561 - 25/05/2561
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 24/05/2561 - 24/05/2561
วันทีรับสมัคร : 24/05/2561 - 24/05/2561
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนจารุศรบำรุง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 23/05/2561 - 23/05/2561
วันทีรับสมัคร : 23/05/2561 - 23/05/2561
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 22/05/2561 - 22/05/2561
วันทีรับสมัคร : 22/05/2561 - 22/05/2561
กิจกรรม “กล่องข้าวน้อย (Innovative Rice Packaging Design)”

สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันที่จัด : 21/05/2561 - 21/05/2561
วันทีรับสมัคร : 21/05/2561 - 21/05/2561
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมครูกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุดสื่อการสอนจาก สวทช. ที่ได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา 

วันที่จัด : 25/04/2561 - 25/04/2561
วันทีรับสมัคร : 25/04/2561 - 02/05/2561
 
 
 
Username
Password
 
 
 
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 1538 27/11/2014
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 1183 27/11/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 1607 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 730 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 651 20/02/2014
ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : Robots All Around ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) 702 20/02/2014
การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ประโยชน์และโทษของฟังไจ (Helpful and Harmful Fungi) ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 1250 15/01/2014
เอ็มเทค เตรียมความพร้อมจัดเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 667 05/02/2013
เอ็มเทค สวทช. มอบเครื่องยกผู้ป่วยช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1514 05/02/2013
เอ็มเทค เตรียมเปิดเวที RACMP2013 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ฯ 469 05/02/2013
บทความ
การสร้างมูลค่าเปลือกไข่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล...
เนคเทคเปิดตัวสมองกลเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป...
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ ข้าวเหนียวข้าวก่ำ...
ใช้แสงซินโครตรอนติดตาม วิเคราะห์ “ติ้วขน-สนสา...

เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ แม้ปัจจุบันการรั...