หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประวัติการศึกษา
-
University of Victoria, Canada, และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Law and Economic Development 2531
-
NYU School of Law, เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กResearcher in Int'l Econ. Laws 2530 และ Post-LL.M. in Int'l Econ. Laws (Ranked first in the program) 2529
-
Harvard Law School, เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ LL.M. 2528
-
The South Western Legal Foundation, เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส Certificate in Law & Economic Framework Necessary for Development Attending Seminar on the US. Investment Abroad 2527
-
The National Law Center, The George Washington University, รัฐวอชิงตันดีซี MCL. program 2527
-
คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 2523
ประวัติการทำงาน
-
กรรมการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กันยายน 2561 ปัจจุบัน)
-
กรรมการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) กรรมการราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ (2559 – ปัจจุบัน)
-
กรรมการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล, (กันยายน 2560 - ปัจจุบัน)
-
กรรมการสมาคมโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecom Society) สหรัฐอมเมริกา
-
กรรมการสถาบันโทรคมนาคมสื่อสารระหว่างประเทศ IIC (International Institute of Communications) กรุงลอนดอน,