หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Prof. Dr. Hasan MANDAL : President, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Turkey
Prof. Dr. Hasan MANDAL : President, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Turkey
5 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Prof. Dr. Hasan MANDAL

President, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Turkey

ขอส่งความปรารถนาดีจากประเทศตุรกี ในความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ สวทช. ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน ด้วยความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นนี้จะนำไปสู่การทำงานอย่างใกล้ชิดและสร้างความสำเร็จร่วมกันมากขึ้น

แชร์หน้านี้: