เปลี่ยน ‘ลิกนิน’ ของเสียอุตสาหกรรมกระดาษ สู่สารสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปล่อยคาร์บอนใน ‘ผลิตภัณฑ์พลาสติก’

เรื่องโดย ภัทรา สัปปินันทน์        …

อ่านต่อ

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เรื่องโดย ภัทรา สัปปินันทน์        …

อ่านต่อ

สำรวจ “นก” ใน “พื้นที่ชุ่มน้ำบึงขุนทะเล” พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โดย วีณา ยศวังใจ           วัน…

อ่านต่อ