Username
Password
 
 
 
หน้าแรก > ข่าวสาร
ข่าวสาร
รหัส
: NE021
หัวข้อข่าว
: เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อความแนะนำ
:

เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ตุลาคม 2557 กิจกรรมเปิดรับสมัครเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียน สนใจสมัครกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/sciencecamp/onedaycamp/2558/school/index.html

วันที่
: 27/11/2557
แหล่งที่มา
:
 
รหัส
: NE020
หัวข้อข่าว
: เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อความแนะนำ
:

เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายหนึ่งวันในรูปแบบสะเต็ม (One Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ตุลาคม 2557 กิจกรรมเปิดรับสมัครเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียน สนใจสมัครกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/sciencecamp/onedaycamp/2558/html/index.html

วันที่
: 27/11/2557
แหล่งที่มา
:
 
รหัส
: NE019
หัวข้อข่าว
: ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
ข้อความแนะนำ
:

ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : กระตุกต่อมคิด...นักประดิษฐ์หุ่นยนต์น้อยสู่อาเซียน ปีที่ 2 ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/nac2014/children.php

วันที่
: 20/02/2557
แหล่งที่มา
:
 
รหัส
: NE018
หัวข้อข่าว
: ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
ข้อความแนะนำ
:

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน ลูกเด้ง ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/nac2014/children.php

วันที่
: 20/02/2557
แหล่งที่มา
:
 
รหัส
: NE017
หัวข้อข่าว
: ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3 (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด)
ข้อความแนะนำ
:

ขอเชิญน้องๆระดับชั้น ป.4 - ม.3  (ณ วันที่ท่านสมัคร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม One Day Camp : มหัศจรรย์เคมี ตอน เคมีของเงิน ฟรี ! (รับจำนวนจำกัด) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nstda.or.th/nac2014/children.php

วันที่
: 20/02/2557
แหล่งที่มา
: