เรื่องจากปก :
หม้อห้อม ผ้าไทยรักษ์โลก
หม้อห้อมไทย ปลดล็อกปัญหาการใช้สารเคมีในกระบวนการลอกแป้งและสิ่งสกปรก โดยเปลี่ยนมาใช้ “เอนอีซ” เอนไซม์อัจฉริยะ คิดค้นโดยนักวิจัยไทย ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประหยัดทั้งเวลา การใช้พลังงานลดต้นทุนการผลิต และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :
เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา
นักวิจัย มช.ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ชนิดใหม่ของโลก

หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
ทุเรียนเอ๋ย-เจ้าได้กลิ่นแต่ใดมา

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์ :
APSCO Youth Space Contest 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน.


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [4.51 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป