สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ โดยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุท้องฟ้าต่างๆ และทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ในการบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย

ช่วงนี้ข่าวโรคติดต่อจากไวรัสเมิร์สกำลังเป็นข่าวโด่งดัง ไป ทั่วโลก โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่พบจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง สาระวิทย์ฉบับนี้นำผู้อ่านไปรู้จักกับเจ้าโรคนี้กันครับ พร้อมเรื่องเด่นอื่นๆ ที่น่าติดตามเช่นเคย 

Highlight


เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านดาราศาสตร์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


บทความพิเศษ : เมิร์ส (MERS) โรคใหม่จากอูฐ ?


สารคดีวิทยาศาสตร์ : รัม ฟิ อุส-ชายตาบอดยอดนักพฤกษศาสตร์


ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : สารสกัด จากดอกคำฝอยช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผม


หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : Smart Helmet หมวกกัน น็อคอัจฉริยะ ติด GPS ในตัว


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [4.77 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป