ทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปตามที่ต่างๆ ทรงมีกล้องถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ หนังสือและนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ได้เน้นไปที่ภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

“อันมีทิพเนตรส่องไป” (clairvoyance) คือชื่อหัวข้อนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยแสดงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเป็นชื่อเดียวกับชื่อหนังสือสมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เช่นกัน

 

สำหรับเรื่องราวในสาระวิทย์ฉบับนี้ พบกับเรื่องราวเด่นดังนี้

เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านนาโนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สารคดีวิทยาศาสตร์ : มนุษย์จะมีใบหน้าอย่างไร ในอีก 100,000 ปีข้างหน้า

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

  • ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนัก
  • ศึกษาเซลล์ประสาทแมลงหวี่ เพื่อบำบัดอาการ Jet Lag ในคน


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [4.60 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป