สาระวิทย์ ฉบับครบรอบ 1 ปีสาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

   เรื่องจากปก สวทช. : โชว์ผลงานวิจัยเด่นในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

   หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนโลยี โลก : เมนูอาหารเช้า 7 ชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง

   ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

          หญิงไทยคนแรกที่ได้เดินทางท่องอวกาศ

          แพทย์ศิริราชผ่าตัดใส่หัวใจเทียมสำเร็จ รายแรกของไทย

   ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ต้นไม้คายน้ำเป็น "แม่คะนิ้ง"


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [3.27 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป