ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดประกวด “สุดยอด แอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ” ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อแอนิเมชั่น ภายใต้แนวคิดของการกระตุ้นและปลูกฝังให้คนไทยมีพฤติกรรมการออมเงินตั้งแต่วัยเยาว์ เห็นความสำคัญของการออมเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงที่จะก้าวเข้าสู่ภาวะเกษียณจน

alt

คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า ซอตฟต์แวร์พาร์คเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรไอที  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งซอฟต์แวร์พาร์คได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสร้างวินัยการออมที่ถูกต้อง จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อนำเสนอความรู้เรื่องการออม  ทั้งยังคงไว้ซึ่งการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมกับบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จัดโครงการ Software Park – WealthMagik Animation Award ในหัวข้อ “สุดยอดแอนิเมชั่น เงินออมสร้างชาติ” ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโททั่วประเทศ ได้ใช้เวทีนี้นำเสนอผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์จากจินตนาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านไอทีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ด้านการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลมาประยุกต์ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น  เพื่อเป็นสื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออม สร้างรากฐาน ที่มั่นคงให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

alt  alt

คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด กล่าวว่า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บริหารเงินออม “โบนันซ่า” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการเงินการลงทุนที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศนำไปใช้บริหารเม็ดเงินกว่า 3 ล้านล้านบาท ทั้งยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์เว็ลธ์ เมจิก ดอทคอม (www.WealthMagik.com) เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการวางแผนการออมด้วยกองทุนรวมตลอดจนซื้อขายกองทุนแบบครบวงจร ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บริษัทตั้งใจพัฒนาเว็บไซต์ เว็ลธ์ เมจิก ดอทคอม ก็เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยได้มีเครื่องมือดีๆ สำหรับช่วยวางแผนการออม เพราะข้อมูลจากงานวิจัยกล่าวว่า กว่าร้อยละ 60 ของคนไทยจะตกอยู่ในภาวะเกษียณจน  ดังนั้น จึงคิดว่าน่าจะเป็นการดีที่จะปลูกฝังให้คนไทยรักการออมตั้งแต่อายุยังน้อย  ซึ่ง “เงินออมสร้างชาติ” ถือเป็นหนึ่งในโครงการต้านเกษียณจน ที่บริษัทฯ พยายามผลักดันให้คนไทยหลุดพ้นจากภาวะเกษียณจน จึงได้มีโอกาสร่วมมือกับทางซอฟต์แวร์พาร์คจัดโครงการ SoftwarePark – WealthMagik Animation Award นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการออมทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาพัฒนาฝีมือด้านแอนิเมชั่นด้วย

alt  alt

ทั้งนี้ โครงการ Software Park – WealthMagik Animation Award จะเริ่มเปิดให้นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน 2559 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่  www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th  และประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือน ตุลาคม 2559 หรือสอบถามโทร. 0-2861-4830 ต่อ 629
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป