Article Index

NSTDA Eduroam

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษา และบุคลากรจากสถาบันสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียน

              

เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด (Identity Provider) เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand : NRO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Provider) สำหรับบุคคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น


เกี่ยวกับ Eduroam

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและ นักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)

eduroam ทำงานอย่างไร ?
eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้


คู่มือและวิธีการใช้งาน

สำหรับ  Window 7 , 8 , 8.1 ,10

  1. ผู้ใช้งานทำการ Download "eduroam_setup.7z"
  2. ผู้ใช้งานทำการ Extract file "eduroam_setup.7z"
  3. ผู้ใช้งาน เปิด ไฟล์ "setup_eduroam.bat" เพื่อทำการตั้งค่า Profile NSTDA Eduroam
  4. ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อ SSID ชื่อ "eduroam" จากนั้นให้ใส่ Username และ Password

 แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับต่างประเทศ

  • Android สามารถติดตั้งได้จาก PlayStore
  • iPhone  สามารถติดตั้งได้จาก AppStore

 


พื้นทีให้บริการของ สวทช.

พื้นที่ให้บริการภายใน สวทช.

พื้นที่อาคารสำนักงานโยธี


ติดต่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120   

โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1678
โทรสาร  0-2564-7001-5
Call Center 0-2564-8000
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - โยธี

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-8150-54
โทรสาร 0-2644-8027-29
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{/tabs}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป