สรุปการบรรยายหัวข้อ ข้าวคือชีวิต โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

งานวิจัยด้านข้าว ได้แก่ 1. ข้าวต้านทานโรคแมลง ทนแล้งทนเค็มได้ 2. ยกผลผลิตขึ้นอีกระดับหนึ่ง 3. ข้าว nutrition ตัวอย่างเช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีธาตุเหล็กและ antioxidant จากข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 4. ข้าวลด blood pressure งานของหน่วยคือหาพันธุ์ที่ดีไปปลูกให้เหมาะสมในที่ต่างๆ โดยไปหายีนเมื่อรู้อยู่ที่ไหนเอาไปใส่ในพันธุ์ที่ต้องการปรับปรุง มีหลายวิธีการที่เอาไปใส่ เช่น marker assisted selection หรือ molecular breeding

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/3/  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป