สรุปการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมในภาคการผลิต โดย ดร.ปนัดดา เช็พเพิร์ด ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

ผลงานที่น่าสนใจของหน่วยได้แก่ 1. รางรถไฟของ MRT แตก ใช้ failure analysis 2. เหรียญ 2 บาทต้องเป็นแบบไหนใช้วัสดุอะไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพในประเทศไทย 3. ทำการ testing ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุที่ใช้สร้างโรงผลิตไฟฟ้าไหมและอายุงานจะเหลือเท่าไรถ้าน้ำทะเลหนุนทุกปี 4. แก้ปัญหาสกรูขึ่้นสนิมเมื่อผลิตในเมืองไทยและส่งออกไปญี่ปุ่น 5. สร้างซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์สภาพของโรงกลั่นน้ำมันว่าจะทนต่อซัลเฟอร์ระดับเท่านี้ได้ไหม

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป