แผนที่โลกฉบับอินเทอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ย 4 องศา ที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พัฒนาขึ้นโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรอุตุนิยมวิทยาแห่งอังกฤษ หรือ MetOffice ผู้นำการวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศ การสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปงลอุณหภูมิโลก รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศ

MetOffice ตั้งใจสร้างแผนที่โลกฉบับนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายการเมืองของอังกฤษตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศา ทั้งนี้เพื่อมองหาแนวทางการรับมือ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างง่ายๆ แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

ภายในแผนที่ฉบับนี้จะแสดงถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 4 องศา โดยเป็นการคาดการณ์ระหว่างปี 2060-2100 เพื่อแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคใดของโลกที่จะได้รับผลกระทบซึ่งคาดการณ์จากการคำนวณและพยากรณ์จากข้อมูลของสหประช่าชาติในปี 2007 ผ่านการนำเสนอแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ที่เข้าใจง่าย เพียงแค่คลิกประเด็นที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็น ไฟป่า สถานการณ์พื้นที่เพาะปลูกและพืชผลทางการเกษตรถูกทำลาย ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงอย่างรุนแรง ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ความแห้งแล้ง พายุหมุน หรือปัญหาสุขภาพอนามัย จากนั้นระบบจะทำเครื่องหมาย (Mark) พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนั้นๆ

หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 องศา ตัวอย่างปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญ
1. ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง มีพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่เพาะปลูกจะหายไปเพราะน้ำท่วม ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร เป็นแหล่งเพาะปลูกผลิตอาหาร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

สำหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนล่างของปากแม่น้ำ แต่หากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น หมู่เกาะเล็กๆ จะถูกน้ำจมหายไป เกิดพายุหมุนรุนแรง นำไปสู่การอพยพย้านถิ่นฐานในที่สุด

2. อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อากาศที่ร้อนมากขึ้นมีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงอย่างรุนแรง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ ปัญหาไฟป่า หรือแม้แต่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ตัวอย่าง ชาวยุโรป 35,000 คน ที่ต้องตายเพราะอากาศที่ร้อนจัดเมื่อปี 2003

3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น 70% จากเดิมอยู่ที่ 40-50%

4. พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตทางการเกษตรถูกทำลายเสียหาย เริ่มจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง ทำให้ปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อไร่ลดลง เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ผู้คนทั่วโลกต้องหิวโหยเพิ่มขึ้น 10-20% โดยเฉพาะแอฟริกา เอเชียใต้บางส่วน และอเมริกากลาง

5. พื้นที่ป่าอเมซอนลดลงเพราะถูกไฟป่าเผาไหม้อย่างหนัก เหตุจากความแห้งแล้ง และปริมาณฝนที่ลดลง

เร็วๆ นี้ เราคงจะได้รับทราบข่าวเพื่อนบ้านประเทศต่างๆ ที่เผชิญกับภัยพิบัตทางธรรมชาติ เช่น
วันที่ 7 ก.พ. 2010 กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ที่ถูกพายุหิมะถล่มอย่างหนัก
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในฟิลิปปินส์ ที่สร้างความเสียหายต่อผู้คนกว่า 12 ล้านคน ซึ่งรวมพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน
มีข้อมูลว่าแบบจำลองเอ็มไอที-คาลเทคชี้อนาคต พายุฝนพัดกระหน่ำรุนแรงขึ้นเพราะโลกร้อน ระบุทุกๆ 1 องศาเซลเซียส ที่เพิ่มขึ้น ฝนจะตกรุนแรงขึ้น 6% เพราะเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นทำให้ไอน้ำในชั้นบรรยากาศก็สูงขึ้น
หรือนี้จะเป็นสัญญาณเตือนที่ธรรมชาติต้องการบอกเราสำหรับอนาคตที่ต้องเผชิญ

สนใจลองคลิกดูพื้นที่ต่างๆ ที่คาดจะได้รับผลกระทบหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 องศา... คลิกที่นี่

ที่มาข้อมูล :
คลี่แผนที่ดูกันชัดๆ ที่ไหนเสียหายบ้าง เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศา โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 ตุลาคม 2552. http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000128833. เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2553

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป