ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เลขที่สิทธิบัตรUS 7,371,758
ชื่อเรื่องสิทธิบัตร
Antimalarial pyrimidine derivatives and methods of making and using them (อนุพันธ์ pyrimidine ต้านมาลาเรีย  กรรมวิธีและการสังเคราะห์)
ชื่อผู้ประดิษฐ์
 Yuthavong; Yongyuth, Tarnchompoo; Bongkoch, Kamchonwongpaisan; Sumalee 
ผู้ขอจดสิทธิบัตรNational Center for Genetic Engineering & Biotechnology, National Science & Technology Development Agency (Pathumthani, TH)
วันที่ยื่นขอจด
March 13, 2003
วันที่ได้รับอนุมัติ
May 13, 2008

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป