เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางและการจราจรปลอดภัย

 

ปัญหาจราจรและการเดินทางไม่ปลอดภัย เป็นปัญหาสำคัญของคนเมือง เนคเทค/สวทช. พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร Traffy ซึ่งให้ข้อมูลจราจรแบบ Real-Timeในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านเว็บ มือถือ Twitter และ Facebook ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการเดินทาง ทั้งก่อนและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูสภาพจราจรสดๆ ได้จากTraffy Social Eyes (เครือข่ายตาจราจร) ซึ่งเชื่อมโยงภาพจราจรจากกล้อง CCTV จากหน่วยงามความร่วมมือหลายหน่วยงานพร้อมกัน นอกจากนั้น ยังมีการเปิดระบบข้อมูล Traffy API ให้นักพัฒนาสามารถเอาข้อมูลจราจรไปพัฒนาต่อยอด อีกด้วย

เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางและการจราจรปลอดภัย
ภาพ Traffy บนเว็บ (ที่มา: http://info.traffy.in.th/)

 

นอกจาก Traffy ยังมีระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ผ่านเว็บ Smart phone และ Call Center ด้วยโปรแกรม TVIS ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมทาง TVIS ยังได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมซึ่งเป็นข้อมูลน้ำท่วมทั่วประเทศ เพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

ภาพ Traffy บน Facebook

ภาพ Traffy บน Facebook

 

และสำหรับคนที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ รถประจำทาง แล้วรู้สึกว่าคนขับมีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย เช่น ขับรถเร็วเกินความเร็วที่ควรขับ แต่ไม่มีวิธีที่จะวัดความเร็วขณะนั่งในรถหรือไม่มีช่องทางที่อยากจะแจ้งร้องเรียน Traffy bSafe ระบบบันทึกพฤติกรรมไม่ปลอดภัยเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้อีกด้วย

 

ภาพ Traffy ผ่านมือถือภาพ Traffy ผ่านมือถือ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Traffy Social Eye

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Traffy Social Eye

 

ภาพ TVIS บน Smart phone   (ที่มา: http://www.tvis.in.th/home/mobileapp.php)

ภาพ TVIS บน Smart phone (ที่มา: http://www.tvis.in.th/home/mobileapp.php)

 

 

Traffy bSafe เป็นระบบสำหรับรายงานและแจ้งร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถสาธารณะ และยังเป็นโปรแกรมประเมินพฤติกรรมของคนขับในเชิงของความปลอดภัยในการขับขี่โดยใช้ Smart phone หรือ Tablet จุดเด่นของโปรแกรมคือ ความสามารถในการตรวจวัดเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ Real-Time เช่น การเบรก การเร่ง การเลี้ยว ซ้าย/ขวา และสามารถแจ้งผู้ใช้งานได้ด้วยว่า เหตุการณ์นั้นๆ อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายหรือไม่ โดยจะมีการแสดงผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบนแผนที่แบบ location-based และมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีเหตุการณ์ในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีให้ดาวน์โหลดทั้งระบบปฏิบัติการ iOSและ Android

 

ภาพ Traffy bSafe (ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.traffybsafe&feature=search_result)

 

 

 

ภาพ Traffy bSafe (ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.traffybsafe&feature=search_result)

 

ภาพ Traffy bSafe   ภาพ Traffy bSafe

ศวปถมพบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Traffy bSafe

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป