เทคโนโลยีสำหรับภาวะฉุกเฉิน


    เมื่อประสบภาวะฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพายุ ดินถล่ม หรืออุทกภัย สิ่งแรกที่เป็นปัญหาคือระบบการสื่อสารถูกตัดขาด สวทช. พัฒนาระบบสื่อสารฉุกเฉินขึ้นมาซึ่งอยู่ในรูปแบบรถที่มีความคล่องตัวเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหรือทุรกันดารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือได้ อีกทั้งสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสื่อสาร โดยสร้างระบบลงทะเบียนแจ้งคนหาย ประกาศผู้รอดชีวิต และระบบลงทะเบียนเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ


    แม้ในช่วงน้ำท่วม เทคโนโลยีก็มีบทบาทในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย โดยการนำมุ้งนาโนฆ่ายุงและแป้งกันยุง แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้มาลาเรีย และพัฒนากางเกงแก้วป้องกันเชื้อโรคที่ มากับน้ำเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกพื้นที่น้ำท่วม อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมแก้น้ำเน่าเสียที่เรียกว่า nCA ที่ช่วยเปลี่ยนน้ำเน่าเสียที่ขังอยู่ในบ้านเรือนเป็นน้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง


เรื่องสำคัญอีกเรื่องในพื้นที่ประสบภัยคือน้ำสะอาดสำหรับดื่ม สวทช. ได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไส้กรองนาโน ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่สามารถกรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปให้สามารถดื่มได้


    นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นส้วมลอยน้ำ น้ำยาขจัดคราบฝังแน่นฆ่าเชื้อโรคแจ๋วจอมพลัง (nClean) หรือเทคโนโลยีสื่อสาร Flood Sign Application โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลระดับน้ำท่วม และพัฒนา Traffy ระบบรายงานสภาพจราจรให้สามารถรายงานเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อใช้วางแผนในการเดินทางในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเพื่อเตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือได้ทันท่วงทีอีกด้วยรถสื่อสารฉุกเฉิน

รถสื่อสารฉุกเฉิน
 


ใช้ nCA ในบ้านเรือน

ใช้ nCA ในบ้านเรือน

(ภาพประกอบข่าวเดลินิวส์)http://www.dailynews.co.th/technology/4300


Traffy


Traffy

http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2392-communication-technology-for-emergency-preparedness

 

มุ้งนาโนกันยุง และกางเกงแก้ว

มุ้งนาโนกันยุง และกางเกงแก้ว

(http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&sa=X&biw=1229&bih=556&tbm=isch&tbnid=gwjrSpq0d22EmM:&imgrefurl=http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/2460-2011-10-21-04-46-57.html&docid=cdt0Egmdj8WCkM&imgurl=http://www.most.go.th/main/images/stories/2011-10-19_001.jpg&w=400&h=269&ei=ZFa8UZHSC8jwrQe_84DYCA&zoom=1&iact=rc&dur=1&page=1&tbnh=140&tbnw=194&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:97&tx=82&ty=110)
แจ๋วจอมพลัง

เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ไส้กรองนาโน

(http://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/5507/Filtering-Flood-Waters-with-Nanoparticles.aspx)
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป