หลายคนคงรู้อยู่บ้างแล้วว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของพวกเรา ตั้งแต่เราตื่นนอนในตอนเช้า ในช่วงระหว่างวัน จนถึงตอนกลางคืน เช่น นาฬิกาปลุก รถประจำทาง โทรศัพท์มือถือ น้ำดื่ม โลกสมัยใหม่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้างล่างเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ตั้งแต่การค้นพบของ Ben Franklin เกี่ยวกับแสงจนถึงการค้นพบแบตเตอรี่ครั้งแรกของ Alessandro Volta และการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็ก วิทยาศาสตร์ทำให้เข้าใจกระแสไฟฟ้า
2. จะไม่มีพลาสติก นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์พลาสติกได้เป็นผลสำเร็จมาเป็นเวลานานแล้วและตั้งแต่นั้นวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาพลาสติกหลากหลายชนิดซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ
3. จะไม่มีการเกษตรสมัยใหม่ เมื่อหลายปีก่อนนักวิทยาศาสตร์เริ่มพัฒนาหลากหลายชนิดและให้ได้ผลผลิตสูงของข้าวโพด ข้าว และด้วยปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ ทำให้เพิ่มจำนวนของอาหารแก่โลก
4. จะไม่มีการแพทย์สมัยใหม่ จากการค้นพบของ Edward Jenner ว่าการฉีดวัคซีนประสบผลสำเร็จ และต่อมานักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายว่าโรคต่างๆ เกิดจากเชื้อโรคเป็นต้นเหตุ หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาปฏิชีวนะเป็นครั้งแรก สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำเพื่อพวกเรา ยังมีอีกหลายสิ่งมหาศาลที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ ถ้ากล่าวง่ายๆ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่ตลอดเวลา

ที่มา: What has science done for you lately? Retrieved June 30, 2017, from http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/whathassciencedone_01

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป