พอพูดถึงฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดูอื่นๆ หลายคนอาจสงสัยฤดูต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร ข้างล่างนี้มีคำตอบ

ในเวลา 1 ปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ แกนโลกจะเอียงไปในทิศทางเดียวกันตลอดการโคจร ทำให้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์ต่างกันจึงเกิดเป็นฤดูกาลขึ้นมา เช่น

ในเดือนธันวาคม แสงอาทิตย์ส่องโดยตรงไปที่ซีกโลกใต้ ทำให้เกิดฤดูร้อนทางใต้เส้นศูนย์สูตรและฤดูหนาวทางเหนือเส้นศูนย์สูตร

ในเดือนมีนาคม แสงอาทิตย์ส่องเท่ากันทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ทำให้เกิดฤดูใบไม้ร่วงที่ทางใต้เส้นศูนย์สูตรและฤดูใบไม้ผลิทางเหนือเส้นศูนย์สูตร

ในเดือนมิถุนายน แสงอาทิตย์ส่องโดยตรงไปที่ซีกโลกเหนือ ทำให้เกิดฤดูหนาวทางใต้เส้นศูนย์สูตรและฤดูร้อนทางเหนือเส้นศูนย์สูตร

ในเดือนกันยายน แสงอาทิตย์ส่องเท่ากันทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ทำให้เกิดฤดูใบไม้ผลิทางใต้เส้นศูนย์สูตรและฤดูใบไม้ร่วงทางเหนือเส้นศูนย์สูตร

ที่มา: What causes the seasons?. NASA Space Place. Retrieved July 21, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป