คงไม่มีใครไม่รู้จักดวงจันทร์ แต่ถ้าถามว่า ดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร หลายคนอาจไม่รู้คำตอบ ข้างล่างนี้มีคำตอบ

มีหลายทฤษฎีเสนอว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มีเพียงหนึ่งทฤษฎีคือ ทฤษฎีการชนด้วยวัตถุขนาดใหญ่ (Giant Impactor Theory) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทฤษฎีต่างๆ ดังข้างล่างนี้

1. ทฤษฎีการแยกตัว (Fission Theory) เสนอว่าดวงจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของโลก แยกจากโลกในตอนเริ่มต้นของระบบสุริยจักรวาล
2. ทฤษฎีการจับ (Capture Theory) เสนอว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในระบบสุริยจักรวาล และต่อมาถูกจับโดยสนามโน้มถ่วงของโลก
3. ทฤษฎีการรวมตัว (Condensation Theory) เสนอว่าดวงจันทร์และโลกเกิดแยกกันจากการรวมตัวกันของกลุ่มก๊าซในระบบสุริยจักรวาล โดยดวงจันทร์กำเนิดขึ้นในวงโคจรรอบโลก
4. ทฤษฎีการชนด้วยวัตถุขนาดใหญ่ (The Giant Impactor Theory) เสนอว่าดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารชนโลกหลังจากกำเนิดระบบสุริยจักรวาล แล้วปล่อยวัตถุร้อนจากชั้นผิวนอกของโลกและดาวเคราะห์ ซึ่งต่อมาวัตถุดังกล่าวกลายเป็นดวงจันทร์โคจรรอบโลก

ที่มา: Where did the Moon come from?. StarChild. Retrieved July 27, 2017, from https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question38.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป