หลายคนคงเคยสังเกตว่าพอดวงอาทิตย์ฉายแสงสว่างจะเป็นเวลากลางวัน แต่พอดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงสว่างจะเป็นเวลากลางคืน และเคยสงสัยไม่ว่าทำไมจึงเกิดเช่นนั้นได้

ที่เกิดเช่นนั้นได้เป็นเพราะโลกหมุนรอบแกนของมันครบ 1 รอบใช้เวลา 1 วัน เห็นได้ง่ายๆ จากการเอาแสงส่องไปที่โลกจำลองแล้วหมุนรอบแกนของมันช้าๆ ในห้องมืด จะเห็นได้ว่าแสงที่ส่องเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ เมื่อบริเวณบนโลกจำลองที่ถูกแสงจะเป็นเวลากลางวัน ส่วนบริเวณที่ไม่ถูกแสงจะเป็นเวลากลางคืน

ที่มา: Why is there day and night?. StarChild. Retrieved July 31, 2017, from https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question31.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป