หลายคนอาจเคยเห็นสุริยุปราคา แต่เชื่อได้ว่าอาจไม่รู้ว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร มาติดตามคำตอบกันดังข้างล่าง

สุริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ในเส้นทางของแสงของดวงอาทิตย์และส่งเงาที่เกิดขึ้นไปยังโลก สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นประมาณทุกปีครึ่งบนโลก สุริยุปราคาบางส่วน (ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์บางส่วน) เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีบนโลก เงาของดวงจันทร์ที่ส่งมายังโลกไม่ใหญ่มาก ดังนั้นมีเพียงส่วนน้อยของสถานที่บนโลกจะเห็นสุริยุปราคา  พวกเราจะมองเห็นสุริยุปราคาที่จุดเดียวกันบนโลกทุกๆ 375 ปี

ที่มา: Solar Eclipses. NASA Space Place. Retrieved August 1, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/en/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป