พอพูดถึงจันทรุปราคาหลายคนคงรู้จักดี แต่เชื่อได้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร มาดูข้างล่างกัน

จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ในเส้นทางของแสงของดวงอาทิตย์ แล้วส่งเงาไปยังดวงจันทร์ จันทรุปราคาเกิดเวลากลางคืน ขณะนั้นดวงจันทร์ที่เห็นเต็มดวงค่อยๆ หายไปเนื่องจากเงาของโลกปกคลุมดวงจันทร์ นอกจากนี้ดวงจันทร์สามารถมองเห็นเป็นสีแดงส้มในขณะเกิดจันทรุปราคาเพราะว่าบรรยากาศของโลกดูดซับแสงสีอื่นไว้ในขณะที่เปลี่ยนเส้นทางแสงอาทิตย์บางส่วนไปยังดวงจันทร์

มีคำถามว่าทำไมไม่เกิดจันทรุปราคาทุกๆ เดือน เป็นความจริงว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกทุกเดือน แต่ไม่ใช่จะอยู่ในเงาของโลกเสมอ เป็นเพราะเส้นทางของดวงจันทร์โคจรรอบโลกเอียงเมื่อเปรียบเทียบกับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงจันทร์สามารถอยู่ข้างหลังโลกแต่ยังคงได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

พวกเราจะเห็นจันทรุปราคาได้ถ้าอยู่ในส่วนที่เป็นกลางคืนของโลกขณะจันทรุปราคากำลังเกิดขึ้น

ที่มา: Lunar Eclipses. NASA Space Place. Retrieved August 1, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/eclipses/en/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป