พายุเฮอร์ริเคนเกิดจากอากาศที่อุ่นและชื้น นั่นคือทำไมพายุเฮอร์ริเคนเกิดขึ้นเพียงเหนือมหาสมุทรที่อุ่นใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศที่อุ่นและชื้นเหนือมหาสมุทรจะลอยตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดอากาศที่มีความดันต่ำอยู่ข้างล่าง อากาศที่อยู่รอบๆ ซึ่งมีความดันสูงดันเข้าไปในอากาศที่มีความดันต่ำ อากาศใหม่ที่เกิดขึ้นกลายเป็นอากาศที่อุ่นและชื้นและยกตัวสูงขึ้นด้วย ในขณะที่อากาศที่อุ่นลอยตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำในอากาศจะเกิดเป็นเมฆและอากาศโดยรอบจะหมุน เมฆและลมที่หมุนและทวีความรุนแรงเกิดจากความร้อนของมหาสมุทรและน้ำซึ่งระเหยจากผิวของมหาสมุทร

พายุเฮอร์ริเคนจะอ่อนแรงลงเมื่อผ่านพื้นดินเพราะว่าไม่ได้รับพลังงานจากน้ำมหาสมุทรที่อุ่น อย่างไรก็ตามพายุเฮอร์ริเคนเคลื่อนที่ห่างจากพื้นดินบ่อยๆ ทำให้ฝนตกหนักและทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากก่อนที่จะจากไป

ที่มา: How do hurricanes form?. NASA Space Place. Retrieved August 1, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/en/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป