แผ่นดินไหวเกิดจากหินที่อยู่ใต้ดินแตกอย่างกะทันหันตามรอยเลื่อนของเปลือกโลก เหตุการณ์นี้ปล่อยพลังงานออกมาทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนซึ่งทำให้แผ่นดินสั่น

คลื่นไหวสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นโดยการระเบิดใต้ดิน เช่น การทำอุโมงค์เป็นเส้นทางเดินรถ ทางรถไฟ รถไฟใต้ดิน เหมืองแร่ อย่างไรก็ตามการระเบิดเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนที่รุนแรง คุณจะไม่รู้สึกอะไร การระเบิดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดคือการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์ สามารถทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนเหมือนกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

ที่มา: Why Do Earthquakes Happen? UPSeis. Retrieved August 2, 2017, from http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/why.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป