ภายหลังฝนตก จะเกิดหยดน้ำลอยอยู่ในอากาศ ดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ด้านหลังเราส่องแสงมายังหยดน้ำเหล่านั้น แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงหลายสี บางแสงสีเกิดการหักเหได้มากกว่าแสงสีอื่นเมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเข้าไปในหยดน้ำ แสงสีม่วงหักเหมากที่สุดในขณะที่แสงสีแดงหักเหน้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อแสงสะท้อนกลับออกจากหยดน้ำ แสงแยกออกเป็นหลายสี แสงสีต่างๆ เหล่านี้สะท้อนกลับมายังคุณ ทำให้เรามองเห็นรุ้งเป็นสีสันต่างๆ โดยสีม่วงจะอยู่ข้างใต้สุดและสีแดงจะอยู่บนสุด

ปกติรุ้งกินน้ำที่สมบูรณ์แบบจะมองเห็นเป็นวงกลม ซึ่งสามารถมองเห็นเมื่อเราอยู่ในเครื่องบิน แต่จากพื้นดินเราจะมองเห็นแค่บางส่วนอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ

ทำไมเราเห็นรุ้งกินน้ำเป็นสองสาย รุ้งกินน้ำสายที่สองเกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์เกิดการสะท้อนกลับภายในหยดน้ำสองครั้ง รุ้งกินน้ำสายที่สองจะจางกว่าและมีสีที่ปรากฏให้เห็นตรงข้ามกับรุ้งกินน้ำตามปกติ โดยสีแดงอยู่ข้างใต้สุด

ที่มา:  what causes a rainbow?. SciJinks. Retrieved August 4, 2017, from https://scijinks.gov/rainbow/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป