ดวงอาทิตย์ส่องแสงมายังโลกทำให้อากาศอุ่นขึ้นแต่ไม่สม่ำเสมอ เพราะแสงอาทิตย์ส่งมายังพื้นที่ต่างๆ บนโลกด้วยมุมที่ต่างกัน เพราะโลกมีมหาสมุทร ภูเขา และอื่นๆ ดังนั้นบางพื้นที่จึงอุ่นกว่าบางพื้นที่ ทำให้เกิดอากาศอุ่นและอากาศเย็น ตามความเป็นจริงอากาศอุ่นจะลอยตัวสูงขึ้นเหลืออากาศที่มีความดันต่ำอยู่ข้างล่าง อากาศเย็นที่อยู่ใกล้กันซึ่งตามความเป็นจริงมีความดันสูงกว่าจะเคลื่อนไปยังบริเวณอากาศที่มีความดันต่ำตามหลักการแพร่ การเคลื่อนที่ดังกล่าวทำให้เกิดลม ถ้ายิ่งความดันอากาศยิ่งต่างกันมาก จะทำให้อากาศยิ่งเคลื่อนที่จากความดันสูงไปยังความดันต่ำเร็วขึ้น

ที่มา: Why does wind blow?. SciJinks. Retrieved August 4, 2017, from https://scijinks.gov/wind/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป