หลายคนคงเคยเห็นใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนใบไม้มีสีเขียว ส่วนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้มีสีแดง ส้ม และเหลือง แต่คงยังไม่รู้ว่าทำไมใบไม้เปลี่ยนสีได้ ข้างล่างนี้มีคำตอบ

ใบไม้มีสีเนื่องจากสารเคมีที่เรียกว่า พิกเม้นท์ (pigment) ใบไม้แต่ละใบจะมี 4 ชนิดของพิกเม้นท์ ได้แก่ 1. คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งทำให้ใบไม้มีสีเขียว  2. แซนโทฟิลล์ (Xanthophylls) ซึ่งทำให้ใบไม้มีสีเหลือง  3. แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) ซึ่งทำให้ใบไม้มีสีส้ม  4. แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ซึ่งทำให้ใบไม้มีสีแดง

ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้มีสีเขียวเนื่องจากขณะนั้นใบไม้สร้างคลอโรฟิลล์เป็นจำนวนมาก คลอโรฟิลล์สำคัญช่วยให้พืชสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเรียกว่าขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ในขณะที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูใบไมัร่วง กลางวันเริ่มสั้นลงและมีแสงอาทิตย์ลดลง นี้เป็นสัญญาณให้ใบไม้เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวและหยุดสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้สีเขียวของใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลือง

ที่มา: Why do leaves change color?. SciJinks. Retrieved September 1, 2017, from https://scijinks.gov/leaves-color/
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป