ภายในพายุเมฆขนาดใหญ่ อากาศอุ่นและชื้นกำลังลอยตัวสูงขึ้น ในขณะที่อากาศเย็นกำลังตกลงพร้อมกับฝน สภาวะเหล่านี้ทำให้เกิดการหมุนของอากาศภายในเมฆ อากาศหมุนนี้มีรูปเป็นแท่งเดินทางเป็นแนวตั้งออกจากเมฆ แล้วแตะลงบนพื้นดิน เรียกว่าพายุทอร์นาโด

ที่มา: Tornado!. SciJinks. Retrieved September 6, 2017, from https://scijinks.gov/tornado/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป