น้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นเพราะดวงจันทร์ แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง แรงดังกล่าวทำให้น้ำบนโลกนูนออกมาด้านข้างที่ใกล้สุดกับดวงจันทร์และด้านข้างที่ไกลสุดจากดวงจันทร์ ส่วนของน้ำที่นูนออกมาเป็นน้ำขึ้น

ในขณะที่โลกหมุน ส่วนต่างๆ ของโลกจะผ่านทั้งสองของส่วนที่น้ำนูนออกแต่ละวัน เมื่อคุณอยู่ในส่วนที่น้ำนูนออก คุณจะเป็นน้ำขึ้น เมื่อคุณไม่อยู่ในทั้งสองของส่วนที่น้ำนูนออกมาเลย คุณจะเป็นน้ำลง

ที่มา: What causes tides?. SciJinks. Retrieved September 11, 2017, from https://scijinks.gov/tides/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป