ในเวลาไม่ถึงวินาที ฟ้าแลบทำให้อากาศรอบๆ ร้อนถึงอุณหภูมิที่สูงมาก (30,000 องศาเซลเซียส) ซึ่ง 5 เท่าร้อนกว่าผิวของดวงอาทิตย์

อากาศที่ร้อนนั้นขยายตัวออกเหมือนการระเบิด ทำให้เกิดคลื่นกระแทกในขณะที่อากาศรอบๆ ถูกบีบอย่างเร็ว ต่อมาอากาศหดตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่เย็นลง นี่ทำให้เกิดเสียงแตกละเอียด ตามด้วยเสียงฟ้าร้องดังในขณะที่แท่งอากาศสั่นอย่างต่อเนื่อง 

ถ้าพวกเรามองไปที่ท้องฟ้า พวกเราจะเห็นฟ้าแลบก่อนที่จะได้ยินเสียงฟ้าร้อง เป็นเพราะแสงเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่าคลื่นเสียง

ที่มา: What causes lightning and thunder?. SciJinks. Retrieved September 12, 2017, from https://scijinks.gov/lightning/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป