ไม่เพียงดาวเสาร์มีวงแหวน ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน มีวงแหวนด้วย แต่วงแหวนของดาวเสาร์ใหญ่ที่สุดและสดใสที่สุด

นักดาราศาสตร์ชื่อ Galileo เป็นคนแรกที่เห็นวงแหวนของดาวเสาร์ ในปี 1610 สิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆ คือ วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบขึ้นด้วยน้ำแข็งและหิน ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่เล็กเท่าเม็ดทราย จนใหญ่เท่าบ้าน แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อไรหรืออย่างไรวงแหวนของดาวเสาร์เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์คิดว่าวงแหวนอาจเกี่ยวกับการมีดวงจันทร์เป็นจำนวนมากของดาวเสาร์

โลกมีเพียง 1 ดวงจันทร์ แต่ดาวเสาร์มีอย่างน้อย 60 ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย (asteroids) และสะเก็ดดาว (meteoroids) บางครั้งชนกับดวงจันทร์เหล่านี้ และทำให้ดวงจันทร์แตกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งวงแหวนสามารถประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเหล่านี้ นอกจากนี้วงแหวนอาจประกอบขึ้นจากวัตถุที่เหลืออยู่เมื่อดาวเสาร์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

จากไกลออกไป ดาวเสาร์ดูเหมือนจะมีวงแหวนใหญ่ 7 วง แต่ละวงมีชื่อเรียกเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยวงแหวนที่พบเป็นอันดับแรกมีชื่อว่า วงแหวน A

บางวงแหวนอยู่ใกล้ชิดกัน บางวงแหวนมีการเว้นระยะระหว่างกัน วงแหวนไม่ได้อยู่นิ่งๆ แต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบดาวเสาร์ด้วยความเร็วสูง เมื่อมองระยะใกล้จะเห็นว่าแต่ละวงแหวนประกอบด้วยวงแหวนขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ringlets

วงแหวนของดาวเสาร์มีความกว้างเป็นพันไมล์ ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ถึงจะขับรถข้ามบางวงแหวนของดาวเสาร์

ที่มา: Ring-a-Round the Saturn. NASA. Retrieved September 14, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/ring-a-round-the-saturn.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป