ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 4 อยู่ใกล้กับโลก อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่า 142 ล้านไมล์ มีขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของขนาดของโลก รู้จักอีกชื่อว่าดาวเคราะห์แดง (Red Planet) มีสีแดงเกิดจากเหล็กในดิน มี 2 ดวงจันทร์ขนาดเล็กชื่อ โฟบอส (Phobos) และดีมอส (Deimos)

บนดาวอังคารหนาวมาก อุณหภูมิเฉลี่ยเป็น -80 องศาฟาเรนไฮต์ มีหุบเขา และภูเขาไฟ ปกคลุมเกือบทั้งหมดด้วยฝุ่นแดง มีลมและเมฆเหมือนโลก บางครั้งลมพัดฝุ่นแดงเป็นพายุฝุ่น

ดาวอังคารมีแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสามของโลก ทำให้หินตกบนดาวอังคารช้ากว่าหินตกบนโลก สิ่งของมีน้ำหนักน้อยกว่าบนดาวอังคารเมื่อเปรียบเทียบกับบนโลก คนซึ่งมีน้ำหนัก 100 ปอนด์บนโลกจะมีน้ำหนักประมาณ 37 ปอนด์บนดาวอังคาร

ที่มา: What Is Mars?. NASA. Retrieved September 14, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-mars-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป