ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ใหญ่มากสามารถบรรจุดาวเคราะห์อื่นๆ ทั้งหมดในระบบสุริยะหรือมากกว่า 1300 โลกไว้ภายใน เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 5 จากดวงอาทิตย์

ดาวพฤหัสบดีไม่แข็งเท่าโลก ประกอบขึ้นด้วยก๊าซ ซึ่งเหมือนดาว ปกคลุมด้วยเมฆขาว เหลือง น้ำตาล และแดง ซึ่งทำให้ดาวพฤหัสบดีดูเหมือนเป็นริ้ว มีลมแรงมากพัดด้วยความเร็วมากกว่า 400 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าพายุเฮอร์ริเคนและพายุทอร์นาโด มี 3 วงแหวนบาง ซึ่งไม่เหมือนวงแหวนของดาวเสาร์และยากที่จะเห็น วงแหวนเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยส่วนใหญ่ฝุ่นขนาดเล็ก หมุนเร็วกว่าดาวเคราะห์อื่นๆ ใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการหมุนครบ 1 รอบ ในขณะที่โลกใช้เวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นหนึ่งวันบนดาวพฤหัสบดีมีระยะเวลาเท่ากับ 10 ชั่วโมง ด้วยห่างมากจากดวงอาทิตย์ทำให้ต้องใช้เวลา 12 ปีของโลกเพื่อเดินทาง 1 รอบๆ ดวงอาทิตย์ ดังนั้น 1 ปีบนดาวพฤหัสบดีเท่ากับ 12 ปีบนโลก

หนาวมากบนดาวพฤหัสบดี แรงโน้มถ่วงก็แตกต่างด้วย มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าบนดาวพฤหัสบดีกว่าบนโลก คนซึ่งหนัก 100 ปอนด์บนโลกจะหนักประมาณ 240 ปอนด์บนดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีมีอย่างน้อย 53 ดวงจันทร์ที่มีชื่อเรียก ในบรรดาดวงจันทร์เหล่านั้นมีดวงหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ใหญ่กว่าดาวพุธและดาวพลูโต มีชื่อว่า กานีเมด (Ganymede)

ที่มา: What Is Jupiter?. NASA. Retrieved September 18, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-jupiter-k4.html

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป