ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมาก ถูกค้นพบในปี 1930 โดย ไคลด์ ทอมบอ (Clyde Tombaugh) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน

ดาวพลูโตมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลก ใช้เวลา 248 ปีของโลกเพื่อโคจรรอบดวงอาทิตย์  หนึ่งวันบนดาวพลูโตเป็นประมาณหกวันครึ่งบนโลก อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นประมาณ 40 เท่ากว่าโลก มี 5 ดวงจันทร์ ดวงที่ใหญ่ที่สุดชื่อ แครอน (Charon) มีขนาดใหญ่เป็นครึ่งหนึ่งของดาวพลูโต

หนาวมากๆ บนดาวพลูโต มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนโลก หมายถึงคนจะหนักน้อยกว่าบนดาวพลูโตกว่าบนโลก

ที่มา: What Is Pluto?. NASA. Retrieved September 20, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-pluto-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป