ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ใกล้ที่สุดกับดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ทั้งหมด ไม่มีดวงจันทร์

ดาวพุธใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อย ต้องใช้มากกว่า 18 ดาวพุธถึงจะใหญ่เท่าโลก ประกอบขึ้นด้วยวัตถุหนัก เช่น เหล็ก มีน้ำหนักมากกว่าดวงจันทร์มาก

ดาวพุธเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 88 วันของโลก หนึ่งวันบนดาวพุธใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันบนโลก หนึ่งวันบนดาวพุธใช้เวลา 59 วันของโลก

ผิวของดาวพุธเหมือนกับผิวของดวงจันทร์ของโลก เต็มไปด้วยหลุม ซึ่งเกิดจากหินตกจากอวกาศ ดาวพุธไม่มีอากาศปกคลุมเหมือนโลก ซึ่งช่วยให้โลกไม่ให้หนาวหรือร้อนเกินไป เพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มาก ดาวพุธสามารถร้อนมาก ตอนกลางคืนดาวพุธหนาวมาก 

ที่มา: What Is the Planet Mercury?. NASA. Retrieved September 20, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-planet-mercury-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป