ในสมัยโบราณคนเรามองไปที่ท้องฟ้าเพื่อหาหนทางไป และลูกเรือใช้กลุ่มดาวในท้องฟ้าเวลากลางคืนเพื่อคำนวณว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน

แต่ปัจจุบันแตกต่างพวกเราต้องการตัวรับ GPS มือถือ (GPS receiver, GPS ย่อมาจาก Global Positioning System) ใช้คำนวณพวกเราอยู่ที่ไหนบนโลก นอกจากนี้พวกเรายังคงต้องการวัตถุลอยสูงในท้องฟ้าเพื่อคำนวณพวกเราอยู่ที่ไหนและพวกเราจะไปยังที่อื่นๆ ได้อย่างไร แทนที่ใช้ดวงดาว พวกเราใช้ดาวเทียม (satellites) มีมากกว่า 30 ดาวเทียมกำลังลอยอยู่สูงรอบโลก ดาวเทียมเหล่านี้สามารถบอกที่ไหนที่พวกเราอยู่อย่างแน่นอน

GPS คือระบบซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. ดาวเทียม  2. สถานีบนพื้นดิน (ground stations) และ 3. ตัวรับ (receivers)

ตัวรับสามารถอยู่ในโทรศัพท์หรือรถยนต์ รับฟังสัญญาณจากดาวเทียม เมื่อตัวรับคำนวณระยะห่างจากสี่หรือมากกว่าของดาวเทียม จะสามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าคุณอยู่ที่ไหน

ที่มา: How Does GPS Work?. NASA Space Place. Retrieved September 21, 2017, from https://spaceplace.nasa.gov/gps/en/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป