วงโคจร คือเส้นทางซึ่งบางสิ่งเคลื่อนที่รอบวัตถุในอวกาศ ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรรอบโลก โลกอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ สถานีอวกาศนานาชาติอยู่ในวงโคจรรอบโลก วัตถุซึ่งอยู่ในวงโคจรเรียกว่าดาวบริวาร (satellite) ดาวบริวารอาจเป็นตามธรรมชาติ เช่น โลกเป็นดาวบริวารตามธรรมชาติของดวงอาทิตย์ หรืออาจถูกมนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถานีอวกาศ

วงโคจรมีรูปร่างโค้ง เหมือนวงกลมหรือวงรี วงโคจรของดาวหางยาวมากและบาง วงโคจรของดวงจันทร์เกือบจะเป็นวงกลม

วัตถุที่ความสูงแตกต่างกันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแตกต่างกันในวงโคจร เช่น สถานีอวกาศอยู่สูงที่ประมาณ 200 ไมล์จากโลก ทำให้ต้องเคลื่อนที่ประมาณ 17,500 ไมล์ต่อชั่วโมง ดังนั้นใช้ประมาณ 90 นาที ในการเคลื่อนที่รอบโลก ดวงจันทร์อยู่สูงมากกว่าประมาณ 250,000 ไมล์จากโลก ใช้เวลาประมาณ 28 วันเพื่อโคจรรอบโลก ด้วยความเร็วประมาณ 2,200 ไมล์ต่อชั่วโมง

ที่มา: What Is an Orbit?. NASA. Retrieved September 29, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-orbit-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป