การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ร่างกาย" ของมนุษย์คงเป็นเรื่องยากของการเรียนการสอนหลายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพราะหลายๆ ส่วนของมนุษย์อยู่ภายใต้ผิวหนัง รวมทั้งส่วนที่อยู่ด้านบน หรือด้านหลังซึ่งตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้ การศึกษาจาก "ภาพ" หรือ "หุ่นจำลอง" ก็คงไม่เห็นภาพชัดมากนัก 

ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ และอินเทอร์เน็ต ทำให้การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์เป็นไปได้สะดวกมากขึ้น เพียงเข้าเว็บไซต์ http://www.zygotebody.com/ จะมีจอภาพการเรียนรู้ ดังนี้

Body

จุดเด่นของสื่อการเรียนด้วยตนเองชิ้นนี้คือ สามารถเลือก "เพศ" ได้ว่าจะศึกษาเพศใด เมื่อเลือกเพศ ก็จะเป็นการเลื่อนตัวควบคุมเพื่อดูส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย การหมุน การขยาย ส่วนที่สนใจ ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ร่างกาย" ของเราเป็นไปได้อย่างสะดวกและสนุกมากขึ้นแน่นอนครับ

Body

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป