ยานโคจร คือ ยานพาหนะส่วนหนึ่งระบบขนส่งอวกาศ คล้ายเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนที่บรรทุกลูกเรือและสัมภาระ ยานโคจรถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานซ้ำได้มากถึง 100 ครั้ง หรือประมาณ 10 ปี เพื่อประหยัดต้นทุนในการออกเดินทางแต่ละครั้ง โดยองค์การนาซาเป็นผู้แรกที่ออกแบบและสร้างยานโคจรขึ้น โดย ยานโคจร ที่ชื่อว่า "โคลัมเบีย" นับเป็นยานลำแรกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก โดยถูกส่งออกไปครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2524 และกลับมายังพื้นโลกได้สำเร็จในอีก 2 วันต่อมา

ในยานโคจรมีส่วนสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนควบคุมการบิน เพื่อควบคุมการบินและบังคับทิศทาง
2. ส่วนลูกเรือ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนควบคุมการบิน คือส่วนที่เป็นที่นั่งของนักบินผู้ควบคุมยาน และส่วนลูกเรือส่วนกลาง ซึ่งอยู่ใต้ส่ววนการควบคุมการบิน จัดไว้เพื่อใช้เป็นที่นั่งของนักบินอวกาศ และพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
3. ส่วนบรรทุก เพื่อบรรทุกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องนำขึ้นไปในอวกาศ
4. ส่วนเครื่องยนต์สร้างแรงขับดัน ใช้ในการรขับเคลื่อนยานโคจรในอวกาศ และเพื่อกลับสู่โลก

โครงสร้างส่วนใหญ่ของยานโคจร สร้างด้วยอลูมินัมอัลลอย ขณะที่ส่วนเครื่องยนต์สร้างด้วยไทเทเนียมอัลลอย ส่วนหน้าต่างทำจากแก้วอลูนินัมซิลิเกตและฟิวส์ซิลิกา

เนื่องจากยานโคจรมีส่วนประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบินและลูกเรือ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันอุณหภูมิ เพื่อช่วยให้ยานโคจรทนความหนาวเย็นและความร้อน โดยยานโคจรสามารถทนความเย็นในอวกาศที่ -121 C และความร้อนที่ 1,649 C

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 54-55)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป