เมื่อจรวดได้นำยานโคจรขึ้นไปถึงจุดหมายที่ต้องการในอวกาศแล้ว ส่วนของจรวดจะแยกออกจากยานโคจร โดยยานโคจรจะอยู่ในลักษณะกลับหัวลงสู่ผิวโลก ครั้นเมื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นที่สำเร็จแล้วและพร้อมเดินทางกลับสู่โลก ลูกเรือจะติดเครื่องยนต์และควบคุมให้ยานโคจรพลิกหัวขึ้นด้านบน ทั้งนี้เพื่อเดินทางออกจากวงโคจรและกลับเข้าสู่เขตแรงดึงดูดของโลกด้วยความเร็วประมาณ 16,000 ไมล์ : ชั่วโมง ด้วยความเร็วนี้ทำให้แผ่นกำบังซึงอยู่ด้านล่างของกระสวยอวกาศเสียดสีกับอากาศจนเกิดความร้อนสูงและเปล่งแสงขณะร่อนลง ความร้อนจากการเกิดการเสียดสีนี้ทำให้ส่วนล่างของกระสวยต้องได้รับการออกแบบที่ทำให้ทนความร้อนดังกล่าวให้ได้ และมีส่วนที่ป้องกันลูกเรือรวมถึงยานโคจรไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตราย จนเมื่อร่อนลงมาถึงบรรยากาศส่วนล่าง ความเร็วของกระสวยอวกาศจะลดลง และร่อนลงจดบน run way เช่นเดียวกับเครื่องบิน

สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป