เด็กจะใช้ก้านกล้วยมาทำเป็นหัว หู และหางม้า โดยตัวม้า ใช้ก้านกล้วยขนาดใหญ่ ๑ ก้านมีความยาวประมาณ ๑ เมตรขึ้นไป เลาะใบกล้วยให้เกือบถึงปลาย เอาส่วนกลางก้านกล้วยเป็นลำตัว ส่วนปลายก้านกล้วย เหลือส่วนที่เป็นใบตองไว้เล็กน้อย เพื่อเป็นหางม้า สำหรับหัวม้า นั้นก้านกล้วยตรงโคนที่มีขนาดใหญ่ ใช้มีปาดแฉลบทั้ง ๒ ด้าน ความยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร หักเป็นคอม้า มีหูสองข้างตั้งชัน แล้วใช้ไม้กลัดแทงตรงก้านหัวให้แน่น เพื่อทำเป็นหัวม้ม ยังมีส่วนที่เป็นบังเหียน ให้ใช้เชือกมีความยาวพอประมาณ ผูกตรงหัวและตรงท้าย สำหรับสะพายหรือไว้คล้องไหล่ผู้เล่น

ม้าก้านกล้วย

เด็กเป็นคนขี่ม้าโดยใช้เชือกคล้องไหล่ ขี่ก้านกล้วย วิ่งกระโดดโลดเต้นเหมือนม้าวิ่ง พาวิ่งไล่จับกันให้ทัน หรือถือไม้เรียวตีกัน ผู้เล่นจะได้ทักษะการกะคาดคะเนระยะทางในการวิ่งให้ทันกัน และกะระยะความสูงที่เงื้อไม้เรียวฟาดลงที่ม้าก้านกล้วยของอีกฝ่ายหนึ่งให้หัก หากตีถูกม้าก้านกล้วยของใครหัก แสดงว่าม้าก้านกล้วยตัวนั้นเป็นฝ่ายแพ้


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต. ประทีปแห่งแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต, ๒๕๕๐.
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป