ปืนก้านกล้วย เป็นของเล่นพื้นบ้านไทยกลุ่มเสียง ทำได้ง่าย โดยใช้ก้านกล้วย เล่นได้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง บางท้องที่เรียกว่า ปืนรัว

ปืนก้านกล้วย ใช้หลักการกระทบกันของก้านกล้วยที่ตั้งขึ้นกับแกนก้านกล้วย โดยใช้มือข้างหนึ่งจับโคนก้านกล้วย (หรือด้ามปืน) ใช้ฝ่ามือหรือกำรอบก้านกล้วยในลักษณะหลวมๆ รูด (ดัน) ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว รอยปาดจะกระทบกับก้านกล้วย ทำให้เกิดเสียงดังคล้ายปืน

ปืนก้านกล้วย

ที่มา: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต. ประทีปแห่งแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต, ๒๕๕๐.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป