ของเล่นพื้นบ้านของไทย ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอาจแบ่งตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ ๖ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มเสียง ได้แก่ จักจั่น ตะแล็บแก็บ กลองกิ่ง กระดิ่งก้ามปู จิ้งหน่อง ป๋องแป๋ง ปี่ อีโอ๊บ ปืนก้านกล้วย โหว้ นกหวีดดินเผา ฯลฯ

๒. กลุ่มแรง ได้แก่ บั่นบื้อ กังหันหมุน รถหลอดด้าย ลูกฟัด ลูกข่าง ลิงจับหลัก นกบิน ฯลฯ

๓. กลุ่มคาน/ล้อ/เพลา  ได้แก่ กะล่ง กระลา เขาควาย ควายชน รถบรรทุก รถถ่อ ฯลฯ

๔. กลุ่มความดันอากาศและแรงยก ได้แก่ ว่าว เครื่องบิน/เครื่องร่อน ไม้โพละ กังหันลม ฯลฯ

๕. กลุ่มจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ เรือใบกาบ มะพร้าว เดินกะลา ขาสูง ฯลฯ

๖. กลุ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กะจ๋ม ม้าก้านกล้วย พญาลืมงาย ฯลฯ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป