ส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้รถยนต์สามารถพาเราเดินทางไปในที่ต่างๆ คือ ล้อรถยนต์ ซึ่งส่วนประกอบสำคัญของล้อรถยนต์ที่เราจะพูดถึง คือ ยางรถยนต์

ในการผลิตยางรถยนต์ นั้นมีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่
๑. ยางธรรมชาติ
๒. ยางสังเคราะห์ ซึ่งผลิตขึ้นจากปิโตรเลียม ส่วนนี้ช่วยป้องกันยางอ่อนตัวเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อน
๓. คาร์บอนแบล็ก หรือ ผงเขม่า เพื่อช่วยให้โมเลกุลของยางจับตัวกันแน่น ทนต่อการสึก รวมถึงรอยขีดข่วน
๔. ผ้าใบ หรือ เส้นลวด ช่วยเสริมใยเหล็กให้ความแข็งแรง
๕. ออกไซด์ของสังกะสี เพื่อช่วยชะลอการย่อยสลายด้วงรังสี UV
๖. กัมมะถัน กับการทำให้ยางมีความยืดหยุ่นคงรูปนั่นเอง
๗. สารเคมีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ปรอทและโลหะหนักอื่นๆ  สารประกอบไฮโดร์คาร์บอน

ด้วยเพราะความจำเป็นที่ต้องการให้ยางรถยนต์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นมานั้นมีความแข็งแรง และทนทาน ทำให้การย่อยสลายยางรถยนต์หลังจากหมดการใช้งานแล้วนั้นเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างวิธีการกำจัด

๑. การฝังกลบ เกิดปัญหาการสิ้นเปลืองพื้นที่ การรั่วซึมของน้ำชะขยะ
๒. การเผา เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากส่วนประกอบที่นำมาประกอบในการผลิตยางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นแคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ปรอทและโลหะหนักอื่นๆ  ไม่สามารถเผาทำลายได้ ยังก่อให้เกิดสารพิษ คือ ไดออกซิน ยังไม่รวมกับสารที่ก่อให้เกิดมลพิษอื่นๆ อย่าง
- สารพิษในกลุ่มโพลิอะโรมาติกส์ไฮโดรคาร์บอนส์ (PAHs)
- สารเบนซินและฟีนอล สารที่คาดว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
- ฝุ่นละอองที่มีสารพิษปนอยู่

แหล่งที่มา :
ฐิตินันท์ ศรีสถิต. "ยางรถยนต์ ". สารคดี. ๒๖, ๓๐๖ (ส.ค. ๒๕๕๓) : ๔๐.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป